Salı, Kasım 28, 2023
GÜNDEMSİYASET

Adli Yıl Açılış Töreninde TBB Başkanı Erinç Sağkan’a Sansür

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay’da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Sağkan’ın konuşması adli yıl törenindeki tek yayın sağlayıcı tarafından verilmeyince Sağkan’ın konuşmasını sadece salondaki davetliler dinlemiş oldu. Sağkan, AİHM’deki Türkiye davalarına dikkat çekti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı seçilmesinin ardından Yargıtay’da düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni’nde ilk kez konuşan Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği’nin önceki dönem başkanlarının adli yıl açılış konuşmalarına atıfta bulunarak, yargı alanına dair sorunların yeni olmadığını, köklerinin derine ve eskiye dayandığı kaydederek, “Ne var ki, bu sorunların ortadan kaldırılması için sistemli politikaların üretilemediğini görmenin getirdiği üzüntüyü ve kaygıyı yaşıyoruz” dedi.

‘TUTUKLAMANIN TEDBİR DEĞİL CEZALANDIRMA ARACI OLARAK KULLANILDIĞI ÇOK SAYIDA ÖRNEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

TBB’nin ilk dönem başkanlarından Özdemir Özok’un, Türkiye’deki yargı bağımsızlığına ilişkin eleştirilerinin ve uyarılarının üzerinden 20 yıl geçtiğini kaydederek, “Bugün işte tam da başkanımızın tarif ettiği ‘o zor günlerin’ içinden geçiyoruz” ifadelerine yer veren Erinç Sağkan, önceki başkan Metin Feyzioğlu’nun beş yıl önceki adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmaya da şu sözlerle atıfta bulundu.

“Metin Feyzioğlu; yargıya güvenin, tarihin en düşük seviyesine indiğini ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını tehdit edecek derecede tehlikeli bir hale geldiğini vurgulayalı beş sene oldu. Vedat Ahsen Coşar, tutuklamanın istisna olmaktan çıkıp kurala ve erken infaza dönmesindeki tehlikeye dikkat çektiğinde sene 2010’du. Aradan geçen on iki senede, tutuklamanın bir tedbir değil cezalandırma aracı olarak kullanıldığı çok sayıda örnekle halen karşı karşıyayız.”

Türkiye’de yargı alanındaki en önemli başlıkların; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hukukun üstünlüğünün tesisi olduğuna dikkat çeken Sağkan, “Türkiye’de başta ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı olmak üzere öne çıkan çeşitli ihlal alanları tespit edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) derdest halde bulunan 70 binden fazla başvurunun yüzde 22’sini Türkiye’ye karşı açılmış davalar oluşturuyor. Türkiye, maalesef ki, AİHM’de hakkında en çok dava açılan ve ihlal kararı verilen ülkeler arasında sayılmaktadır. Açıklanan son istatistiklere göre 2021 yılı içerisinde Türkiye hakkında 78 karar verilmiş olup, bunların 76’sında en az bir ihlal bulunmuştur. Bu ihlallerin 31’i ifade özgürlüğüne, 29’u özgürlük ve güvenlik hakkına, 22’si adil yargılanma hakkına ilişkindir. AİHM’in 2021 yılında verdiği 85 ihlal kararının 31’i Türkiye hakkındadır. Bu çok ağır bir tablodur. Türkiye Barolar Birliği olarak AİHM kararlarının derhal uygulanmasını Anayasanın gereği olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim” diye konuştu.

‘DANIŞTAY’IN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI YARGI BAĞIMSIZLIĞI SORUNUNA NEDEN OLDU’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fesih edilen İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin de konuşan Sağkan,

“Gerek sözleşmenin temel amacı olan kadına yönelik şiddetle mücadele perspektifi bakımından gerekse insan haklarına dair bir uluslararası sözleşmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi olmaksızın çekilmiş olmak bakımından bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Ancak, daha da önemli olan husus; Anayasa’nın 90. ve 114. maddelerindeki açık düzenlemelere rağmen, Danıştay’ın iptal talebini reddeden kararıyla birlikte yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorununa, yargının etkililiği ve Anayasasızlaşma sorunlarının da eklenmesidir” ifadelerini kullandı.

‘HÂKİMLERİN GÜVENCEDE OLMADIĞI BİR YARGININ BAĞIMSIZ OLABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Bugünkü sistemde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yapılanmasının, kuvvetler ayrılığı ilkesinin varlığını sorgulanır hâle getirdiğine de dikkat çeken Sağkan, konuşmasının devamında şu noktalara dikkat çekti:

“HSK’nın üye seçim yöntemi de dahil olmak üzere mevcut yapılanmasının hakimlik teminatını sağlamaktan uzak olduğunun bilincindeyiz. Bağımsız ve tarafsız yargılama ancak hâkimlerin, hâkimlik teminatı olarak bilinen güvencelerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri ile mümkün olacaktır. Hâkimlerin güvencede olmadığı bir yargının bağımsız olabilmesi de mümkün değildir. Esasen temel hak ve özgürlüklere ilişkin ortaya koymaya çalıştığımız olumsuz tablonun temelinde, yargı bağımsızlığının tam olarak tesis edilememiş olması yatmaktadır.”

‘BU ÜLKEDE ‘DİPLOMA MAKİNESİ’ HUKUK FAKÜLTESİ SORUNU VARDIR’

Türkiye’de avukatların yaşadığı mesleki ve ekonomik sorunların ivedilikle ortadan kaldırılmasının hayati bir gereklilik olduğunun da altını çizen Sağkan, şunları söyledi:

“Mesleğimiz için yakıcı hâle gelmiş sorunların çözümü için yapılan uyarı ve teklifler göz ardı edildi. Bugün buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki; bu ülkede “diploma makinesi” hukuk fakültesi sorunu vardır. Sermayenin hukuka tercih edilmesine son verilmeli, yeni tek bir hukuk fakültesi daha açılmamalı.”

‘ÇOKLU BARO SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK EN KÜÇÜK BİR KATKI DA SUNMADI’

Sağkan, TBMM’de yapılan görüşmelerde şiddetle karşı çıktıkları çoklu baro sistemine ilişkin de “170 bin meslektaşımın ve barolarımızın tamamının karşı çıktığı çoklu baro uygulaması burada ifade ettiğim sorunların çözümüne yönelik en küçük bir katkı da sunamamıştır” dedi.

Gazete Duvar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir