Salı, Mayıs 14, 2024
AÇIK GÖRÜŞGÜNDEMİNSAN HAKLARI

Genel Affın Gereği ve  Çocuklar, Kadınlar, Masumlar

Ali DOLGUNYÜREK

İnfaz kurumlarında güncel rakamlar ile 345 bin e yakın kişi vardır. Kim hangi nedenle hükümlü ya da tutuklu bunun önemi yok. Fakat şu önemli bir gerçek ki tutuklu ve hükümlülerin durumlarına baktığımızda özellikle çocukları ile birlikte hapiste olan kadınlar ve çocuklar için bu devlet hiçbir şey yapmamıştır.  İşte tam da bu noktada genel affın gerekliliğini şu maddeler eşliğinde sıralamak mümkün olacaktır.

 1. Genel af gerekli çünkü; hapishanelerde binlerce çocuk annesinin yanında travma yaşamaya devam ediyor. Hapis ortamı özellikle 0-6 yaş çocuklar için çok tehlikeli ve bir ömür boyu devam edecek etkileri vardır. Bu yaş aralığı bireyin kişiliğinin oluştuğu insan hayatının birinci kritik dönemidir. Bu yaş aralığı beyin gelişiminin yüzde 65’nin nöral bağlantılarının kurulduğu ya da tırpanlandığı bir dönemdir. Bu yaş aralığında hapiste olan bir çocuğun zekası, kişiliği, öğrenme becerileri yüzde yüz olumsuz etkilenecektir. Çünkü hapishane ortamında çocukların beyin ve kişilik gelişimi için gerekli uyarıcılar yoktur. Bu ortamda mutsuz insanlar vardır. Her gün altı yaşına gelene kadar mutsuz, negatif, uyarıcısı en düşük düzeyde olmak sağlığı bozan en büyük sorundur. Yetişkinlerin bile psikolojilerinin bozulduğu hapis ortamında çocukların sağlıklı gelişmelerini beklemek cahillik mi, canilik mi?
 2. Genel af gerekli çünkü; hapishanelerde binlerce kadın delilsiz esir tutuluyor. Bu kadınlar çocuklarının ilk öğretmenleridir. Bu mutsuz, umutsuz, depresif kadınların çocuklarına annelik yapabilmeleri imkansızdır.  Bu durumda çocuklar mı cezalandırılıyor yoksa kadınlar mı?
 3. Genel af gerekli çünkü; annesi ya da babası hapiste olan çocuklardan yüzlercesi hastalıkla mücadele ediyor ve maalesef çoğu hayatını kaybediyor. Hasta olan bir çocuğa en büyük sosyal destek annesinden-babasından gelir, devlet hasta çocuğun anne ya da babasını hapse atarak çocuğun sağlıklı olma ve iyileşme hakkını elinden almış olmaz mı?
 4. Genel af gerekli çünkü; anne veya babası hapiste olan kendisi dışarıda onbinlerce çocuk sosyo-ekonomik, psikolojik sorunlar yaşıyor, anne ve baba telkin etmese bile devlet düşmanı olarak büyüyorlar.  Anne ve babalarının suçsuz yere hapse atıldığını düşünüyorlar. Çünkü bu yaşlarına kadar anne ve babalarının kanunlara aykırı bir davranışlarını görmemişler. Anne ve babalarının nasıl terörist olduklarını bu nedenle hapse girdiklerini akıllarına izah edemiyorlar. Bu çocuklar sağlıklı beslenemiyor, sağlıklı aile ortamında büyümüyorlar, bu çocuklardan sağlıklı bireyler olur mu? Bunun tek sorumlusu devlet değil mi?
 5. Genel af gerekli çünkü; en az iki milyon insanı olumlu etkileyecek. Hatta dolaylı yoldan bütün toplumu etkileyecek. Bu iki milyon insanın toplum ile yeniden entegre olması ve toplumsal barışın sağlanması için bu af şart olmuştur. Eğer zengin, özgür, barış içinde bir toplum olmak istiyorsak ötekileştirmeyi yok etmek ile başlamak gerekir. Bu da ancak genel af ile mümkün olur. Cumhuriyetin 100.yılında birlik ve barış olmayacaksa ne zaman olacak ki?
 6. Genel af gerekli çünkü; hapishaneler muhalif olan nitelikli gençler ile dolu. Bu gençlerin üreten topluma kazandırılması gerekir.  Siyasi nedenler ile yurt dışına giden birçok gencimiz o ülkelerde hemen kabul görüyor çünkü nitelikleri bunu sağlıyor. Hem hapisteki gençler için hem gözü yurt dışındaki gençlerin gitmesini engellemek için genel af şart olmuştur. Başka türlü bu gençleri gitmekten nasıl alıkoyarız ki?
 7. Genel af gerekli çünkü; hapiste olan insanlar hangi sebeple oraya girmiş olursa olsun. İnfaz kurumlarının amacı rehabilitasyon ve insanları topluma kazandırmak ise bunu hapishaneden çıkanlara bakarak başarıp başarmadıklarını görebiliriz. Maalesef ki infaz kurumları tutuklu ve hükümlüleri rehabilite etmek bir yana daha da kötü duruma düşürüyorlar.  Öyle ise gelin genel af ile bu insanlar toplum içine karışsın ve rehabilitasyon sürecini kendileri tamamlasın. Hem kendileri, hem çocuklar hem kadınlar hem aileler hem toplum bir nefes alsın huzur bulsun. Başka türlü nasıl orta yolda buluşup barışı sağlarız ki?
 8. Genel af gerekli çünkü; infaz kurumları hak ihlalleri ile insanların hayatlarını karartmaya devam ediyor. Bunun bir an önce son bulması için devletin genel af ile çözüm getirmesi şart olmuştur.
 9. Genel af gerekli çünkü; en alt seviyeden en üst seviyeye kadar yargı kurumları yani mahkemelerin verdiği kararların büyük çoğunluğu siyasi baskı altında verilmiştir. Yargıya güven yüzde 20’nin (OECD 2023 RAPORU, 38 Ülke arasında 36.sıradayız) altına inmiştir. Bu durum yüzbinlerce insanın suçsuz yere ceza almalarına sebep olmuştur. Bu cezalar nedeni ile yüzbinlerce aile mağdur olmuştur. Yüzbinlerce çocuk travma yaşamıştır. Boşanma oranları artmıştır. İntihar oranları yükselmiştir. Hem biyolojik hem ruhsal hastalıklar artmıştır. Bunların sebep olduğu sosyal-ekonomik maliyetleri hesaplamak milyar dolarları bulur. Bütün bunlara dur diyebilmenin yolu genel af ile mümkün olabilir.
 10. Genel af gerekli çünkü; amirinden yada komutanından aldığı emri uygulamaktan başka seçeneği olmayan erler, polisler, erbaşlar, kursiyer subaylar, emir komuta içindeki yetkisi olmayan, isyan ve itiraz etme cesareti gösteremeyen onbinlerce insan darbe ile suçlanıp hayatlarının baharında hapislerde çürümektedir. Bu ceza onlara revamıdır? Bunu devlet bilmiyor mu?
 11. Genel af gerekli çünkü; cumhuriyetin 100. Yılında devlet olmanın gereği budur. Bu değilse başka nedir ki devlet? Devletin devlet olma zamanı gelmedi hala? Devlet halkından nefret eder mi? Devletin vizyonu ve misyonu halkın huzurunu sağlamak değil mi? Bu ülkenin özgür, zengin, barış, birlik içinde olması genel af ile mümkün olabilir. Aksi durumda yüz yıllık kazanımların tamamını kaybediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir