Cumartesi, Eylül 23, 2023
SİYASET

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu AP Genel Kurulunda 18’e Karşı 434 Oyla Kabul Edildi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu AP Genel Kurulunda 18’e karşı 434 oyla kabul edildi.

Raporda, yargı bağımsızlığının eksikliği ve yargı sisteminin siyasi olarak araçsallaştırılması kınandı. Türkiye’ye AİHS 46. md.uyarınca AİHM kararlarını tamamıyla uygulama çağrısı da yapıldı.

Avrupa Parlementosu Raporu :
“Türkiye’de yargının bağımsız olmaması ve yargı sisteminin siyasete alet edilmesi” kınanarak,
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tüm kararlarını tam olarak uygulaması” istendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç raporla ilgili bir açıklama yaptı:

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen oylamada, 2022 Türkiye Raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu raporun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığı açıktır.

Söz konusu rapor, Türkiye’deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur.

Bu raporun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olumlu gündeme herhangi bir katkı sağlamadığı açıktır.

Türkiye, bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkaniyetli ve adaletli dış politikası ile dünya barışı için çalışırken, diğer yandan da hukuk ve yargı alanında kendi insanımızın esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığından bugüne kadar taviz vermediği gibi bundan sonra da asla taviz vermeyecektir.

Bu vesileyle, insanhakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir