Pazar, Eylül 24, 2023
SİYASET

Khk Platformları Biriliği İnfaz Yasası Düzenlemesine Dair,Kamuyouna Çağrıda Bulundu.

İNFAZ YASASI DÜZENLEMESİNE DAİR KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR.


8 Temmuz 2023 günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Torba Kanuna son anda eklenen ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na eklenmesi teklif edilen Geçici 10. Madde ile;
Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edilecek, yine bu düzenleme ile kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına geçişlerde değişiklik öngörülmektedir.
Düzenlemeye bakıldığında TCK’nın 302 ile 339. maddeleri arasında düzenlenen suçlardan, Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlen suçlardan ve örgütlü suçlardan (TCK m.220) mahkum olanları kapsamamaktadır.
Bu durumun ortaya çıkardığı eşitsizlik, ayrımcılık, Anayasa’nın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine, 2. Maddesindeki hukuk devleti ilkesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesindeki ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu hatırlatıyoruz. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yapılacak düzenlemeleri kabul etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Talebimiz, herkesin üzerinde uzlaştığı tüm toplumun ihtiyacını karşılayacak şekilde, ülkenin huzuruna, barışına ve demokrasinin gelişmesine katkı sunacak düzenlemelerdir.
Ancak bu düzenlemenin dışında kalanlar yine siyasi tutsaklar olmaktadır. Her hangi bir terör eyleminde bulunmamış, sadece barışa yönelik ifadeler kullandıkları, düşüncelerini açıkladıkları için ve düne kadar yasal olan sonradan yasa dışı ilan edilen (banka, okul, sendika vb.) gerekçeleriyle hukuksuz bir şekilde cezalar verilerek siyasi tutsak olan kişilerin yaşadıkları hukuka ve vicdana sığmadığı gibi yapılan pek çok düzenlemede kapsam dışında tutmaları da insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına aykırıdır.
Bu gerekçelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilen tasarıdan, TCK’da düzenlenmeyen kriterlerle terörist yaftası yiyen, AİHM ve BM kararları doğrultusunda “terör” suçuyla hiçbir ilgisi olmadığı tescillenen siyasi mahkumları da kapsayacak şekilde değiştirilerek yasalaştırılmasını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

KHK’LI PLATFORMLARI BİRLİĞİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir