Cumartesi, Kasım 25, 2023
MEDYADA BUGÜN

Sinan Ok: AKP Van Milletvekilleri 5 Yılda Mecliste Ne Yaptı?

Milletvekillerinin en temel görevleri halkın temel sorunlarını TBMM gündemine taşımak, ilgili kamu idarelerini harekete geçirmek ve temel yasama faaliyetlerini (Yasa, yasa teklifi, meclis araştırması, soru önergesi vermek, Genel Kurul ve ihtisas komisyonlarına katılmak vb.) yerine getirmektir. Milletvekilleri elbette bir siyasi partinin üyesi ve görevlileri olarak o siyasi partiye oy verenleri de her platformda temsil ederler. Ancak anayasaya göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler.” Bu yönüyle bir milletvekilinin yasama faaliyetleri kapsamında neleri söyleyip neleri yaptığı önemli bir konudur.

Seçimler yaklaştıkça milletvekillerine ilişkin değerlendirmeler de çeşitlenmektedir. Devletin tüm imkânları kullanılarak, OHAL koşullarında, yasak ve baskı altında yapılan 2018-24 Haziran seçimlerinde MHP-AKP listesinden seçilen 3 Van milletvekilinin TBMM’de yaptığı faaliyetleri kıymetli Vanlılar için derlemeye çalıştım.

5 yılda 29 konuşma!

MHP-AKP Van milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’nda 5 yılda toplam 29 defa konuşma yapmıştır. 5 yıl boyunca “İnsan Hakları” Komisyonu’nda görevli olan Gülaçar’ın 11, “Çevre” Komisyonu’nda görevli Arvas’ın 1 ve KİT Komisyonu’nda görevli Kartal’ın 33 komisyon konuşması olmuştur. Yaklaşık 60 aydır Van milletvekilliği görevinde olan 3 vekilin “kendi imzaları ile verdiği” hiçbir kanun teklifi yoktur. MHP-AKP koalisyonunun 2018 seçimlerinden sonra 7145 sayılı kanunla (OHAL yasakları yetkisini valilere veren kanun) başlayarak yaklaşık 300 kanun teklifini yasalaştırmıştır. Ancak Van vekili olan MHP-AKP temsilcileri bu kanunların yüzde 90’ına dahi imza atmamıştır. İktidar milletvekili olup kendi imzası ile kanun teklifi vermeyen vekiller sadece Van MHP-AKP milletvekilleri değildir. Ancak bölge illerinden seçilen MHP-AKP milletvekillerinin bu dönem bu eğilimde olduğu, söz kurmadığı, yasa teklifi sunmadığı, TBMM’de basın toplantısı dahil hiçbir faaliyet göstermediği ifade edilebilir.

Soru önergelerinde durumun daha vahim olduğunu ifade edebiliriz. Yaklaşık 60 aydır TBMM’de olan 3 vekilin soru önergesi sayısı sıfırdır. AKP-MHP milletvekillerinin soru önergesi verdiği bir düzlemde bu üç vekilin sıfır önerge vermiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Sinan OK’un Yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir