Cumartesi, Aralık 9, 2023
SİYASET

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın: Cehennemin Kapılarını Kapatacağız

Mehmet Göcekli / Demokrat Haber
Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında girme kararı aldı. Biz de Yeşil Sol Parti Genel Eş Sözcüsü İbrahim Akın’la seçimlere yönelik gelişmeleri konuştuk. Gençliğinden bu yana toplumsal mücadelenin içinde yer alan, vurulan, hapis yatan, her dönem toplumsal hareketleri geliştirmeye çabalayan İbrahim Akın’a seçimlerden beklentilerini sorduk…
HDP’nin kapatılma davası sürdüğü için tüm HDP bileşenleri ile Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere katılma kararı aldı. Bir anda Yeşil Sol Parti ülkenin gündemine girdi. Bize Yeşil Sol Parti’yi tanıtır mısınız biraz? Kökleri nereye dayanıyor?

Yeşil Sol Parti, 2012 yılında, yeni bir yaşam ve özgür gelecek için ekolojik, özgürlükçü, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumun kurulması hedefiyle yola çıktı. Bu uğurda, politik sorumluluklarımızı, çoğulcu ve katılımcı bir mücadele anlayışını esas alarak şekillendirdik. Partimiz insan haklarını hiçbir ayrımcılığa yer vermeyecek şekilde savunuyor. Doğanın ve tüm canlıların haklarını eşit şekilde gözetiyor.

Kuruluş aşamasında, Türkiye’nin toplumsal mücadele tarihinde büyük deneyimler biriktirmiş olan sol-sosyalist-demokrat kesimlerle, Türkiye’de ekoloji hareketinin temelini atan ekolojist çevreleri bir araya getiren ve her iki mücadele alanına siyasal bir perspektif kazandırmayı amaçlayan bir hedefle yola çıkan Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde kuruldu. Yeşil Sol Parti kurulduğu tarihten beri de HDP’nin bir bileşeni olarak siyaset yapmaya devam ediyor. Biz 10 yıldan fazla bir süredir Yeşil Sol Parti adıyla ve daha öncesinde de farklı kurumsal kimliklerle zaten demokrasiden, barıştan, emekten ve doğadan yana mücadele yürütüyoruz.

Emeğin haklarından, toplumsal cinsiyet mücadelesine, LGBTİ+ haklarından, gençliğin mücadelesine, halkların demokrasi ve kimlik mücadelesinden hayvan haklarına ve doğa için yürüttüğümüz ekoloji mücadelesine kadar, yani aslında günümüz toplumunu ve doğayı ilgilendiren her konuda kapsamlı analizler yapıp çözüm önerileri geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz önerileri birçok siyasi partiden daha kapsamlı bir Programatik Metin ile 2021’de kamuoyuna duyurmuştuk.

Yeşil Sol Parti’nin siyasal perspektifini 4 ana başlık altında ifade edebilmek mümkün. Bu temel politikalarımızı “4 Adalet” adıyla ifade ediyoruz. Kapitalist endüstriyel sömürü sistemi karşısında derinleşen, yoksulluk, işsizlik ve gelir dağılımında çok ciddi bir eşitsizlik var. Bu anlamda çözüm önerisi olarak “iktisadi adalet” öneriyoruz. İklim krizine ve ekolojik kırıma karşı mücadeleyi esas alan “çevre ve iklim adaleti” istiyoruz. Farklı toplumsal, etnik ve inançsal kimliklerin hak mücadelesini esas alan “tanınma adaleti”ni savunuyoruz. Bütün çoğulcu yapıların, farklı etnik ve inanç kimliklerinin siyasal hayata ve yönetime katılabilmesini sağlama amacına dönük olan “katılım adaleti”nden yanayız.https://www.demokrathaber.org/yesil-sol-parti-genel-es-sozcusu-ibrahim-akin

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir