Cumartesi, Kasım 25, 2023
YAZARLAR

Anayasa’nın 38. Maddesini Hatırlayalım!

İnsanlar yıllarca okuyup çalışıp çok önemli birikime sahip olabiliyorlar.Binlerce kitap okuyup alaninda bilimsel eserler verebiliyorlar. Yillarca yaptığı isin onemli ve esaslı noktalarını herkesten iyi bilebiliyorlar.
Bu kadar birikimin nasıl elde edilebileceği genelde öngörülebilir. Herkesten daha çok çalışıp, iradesinin hakkını veren çoğu kişi bunu başarabilir.

Birikimin nasıl elde edildiğinden daha çok bu birikimin ne işe yaradigi çok daha önemli bir husustur. Hiçbir işe yaramayan bilginin varlığı ile yokluğu arasında bir fark yoktur. İnsanlar bilgi birikimini dış dünyaya sundukları müddetçe bilgileri değerlidir.

Gerek Resmi Gazeteden gerekse Anayasa Mahkemesinin Resmi web sayfasindan Anayasa Mahkemesi kararlarını fırsat buldukça inceliyorum. Konfor alanı içinde kaldığı müddetçe veya muktedirlerin fazla rahatsız olmayacakları konularda Anayasa Mahkemesi üyeleri manifesto niteliğinde kararlar veriyorlar. Mahkeme üyelerinin ozgecmislerini incelediğimizde hepsinin alanında uzman , tecrübeli, birikimli ve liyakatli oldukları görülebilir. İfade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, kanunsuz Suç ve Ceza olmaz ilkesi, yaşam hakkı, özel hayata saygı hakkı gibi konularda çok nitelikli kararlar vermektedirler. Yılların birikimi ve tecrübesi ile anayasayı, yasaları hepimizden iyi bilmektedirler.

Olay Siyasi İktidarın hassas olduğu konulara gelince o bilgi birikimli devasa İnsanlar aninda kağıttan kaplana dönüveriyor. Son 6-7 yılda ohal sureci ve sonrasinda en yoğun insan hakları ihlalleri yaşandı . KHKlilar 146 ayrı hak ihlaline uğradı. Hukuka, Anayasaya ve Evrensel hukuki değerlere aykırı KHKlar çıkarıldı. 2018 yılında bu KHKlar kanunlara dönüştü hepsiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. Aralarında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da bulunduğu C.H.P nin hukukçu milletvekilleri ayrıntılı şekilde hukuka ve anayasaya aykiriliklari ortaya koydu . Anayasa Mahkemesinin önüne savunması bile alınmadan, suç ve cezalar geçmişe yürütülerek hakları ihlal edilenlerin bireysel başvuruları da geldi.
Mahkeme geçen yıl verdiği bir iptal kararında ..terör örgütlerine üyeliği veya mensubiyeti.. yazan kısmı iptal etti. İptal gerekçesi ise kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimsenin üye veya mensubu olarak degerlendirilemeyecegini belirtti bu konuda doğru bir yaklaşım sergileyen Mahkeme, maddenin devamındaki…irtibatı veya iltisaki .. ifadesini hukuka uygun buldu. Baska bir ifade ile ise yaramayacak bir karar verdi. Oysa irtibat veya iltisak hukuk güvenliğini ortadan kaldıracak, istendiğinde herkese uygulanacak elastike tehlikeli bir kavramdır. Yapması gereken ise Anayasanın basta 38. Ve 15. Maddelerine aykırı KHKlari tümden iptal etmek olmalıydı.
Bireysel başvurular da yağmur gibi yağmaya ve Anayasa Mahkemesinin önüne gelmeye devam ediyor. Genel Ohal ve KHK mağdurlarının kararlarını ya erteliyor ya da esas önemli konularda değil de nispeten daha önemsiz konularda hak ihlali kararı veriyor. Karar verdiği dosyalarda esas madde olan 38. Maddenin incelenmesine ihtiyaç kalmamıştır şeklinde geçiştirme yolunu tercih ediyor.
Anayasanın 38. Maddesini hatırlatalım ;

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Ceza sorumluluğu şahsidir.

Neticei kelam bilmek yetmez, bildiğini her şart ve koşulda dünyaya sunmak gerekiyor.
Esas işe yarayacagi zaman bilgi birikimini ortaya koymamak, sahip olunan bilgiye en büyük ihanettir. Bilgi erdemli insanlarda olunca kıymetli ve değerlidir.

Engin AVCI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir