Cumartesi, Aralık 9, 2023
MEDYADA BUGÜN

Necdet Adabağ: Laiklik Olmadan Demokrasi Olmaz

Evet, en fazla bir yıl sonra. 20 yıldan, dahası, 1950’den ve daha da kötüsü 12 Eylül’den sonra ilk kez yeniden ülkemiz laik ve demokratik bir anlayışla çağdaş dünyaya kapılarını açacaktır. Umarım. Özellikle laik dünyaya… İlhan Selçuk, “Laiklik olmadan demokrasi olmaz” demişti. Dini yozlaştırmadan kendi değerleri içinde yorumlamak ve hiçbir şeye peşkeş çekmemek anlamını taşır laiklik. Machiavelli’nin dediği gibi, siyasanın dinden bağımsızlığıdır. Giordano Bruno bunun için yakıldı; Tommaso Campanella bunun için yirmi beş yıl zindanlarda süründü. Engizisyon, Aydınlanmacı düşünürleri yargılamak için kuruldu. Galileo Galilei bunun için kendini yadsımak zorunda kaldı ama bilimin bağımsızlığını sağladı. Batı dünyası bilimin ve siyasanın bağımsızlığı üzerine kuruludur.

KARAR SİZİN

Laiklik halkımız için bir anlam taşımayabilir (keşke taşısaydı) ama bu yoksulluğun, yolsuzluğun, açlığın, sefaletin gerisinde laiksizliğin, laik olamamanın, laik olmayan bir ülkede yaşamak zorunda bırakılmış olmanın çokça payı vardır. Çünkü laik olmayınca demokrat olamamanın sıkıntısı içinde hak, hukuk, adaletten uzak, dahası yoksun kalınmıştır. Hak, hukuk, adaletin yokluğu hakça paylaşımı ortadan kaldırmış, açlık, yoksulluk, esensizlik, fukaralığı getirmiş, varsıl daha varsıl, yoksul daha yoksul olmuştur.

Necdet ADABAĞ’ın Yazısı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir