Pazar, Mart 3, 2024
GÜNDEMHABERLERHUKUKİNSAN HAKLARI

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda Yayınlanan KHK’lıların Uğradığı Hak İhlali Sayısı 138’e Yükseldi

 1. “Hukuk önünde eşitlik” temel ilkesine aykırı olarak kimlerin suçlu, kimlerin hain / terörist, kimlerin kahraman / güvenilir veya masum ilan edileceğinde “keyfilik”, “seçmecilik” ve “ayırımcılık”
 2. Adli veya idari yargılamalarda “masumiyet karinesi” yerine “suçluluk karinesi”, “şüpheden sanıklar yararlanır” ilkesi yerine “sanıklar, masumiyetlerini /suçsuzluklarını ispat edinceye kadar teröristtir (!)” Kuralının işletilmesi
 3. Sanıklar hakkında suç şüphesinin varlığı suçluluklarının delili olarak yeterlidir, “ayrıca delillendirilmesi gerekmez” orta çağ engizisyon yargılamaları anlayışının adli veya idari mahkeme kararlarında esas kabul edilmesi
 4. “Suçların ve cezaların kanuniliği” ile “kanunların geriye yürümezliği” ilkeleri yerine “suçların ve cezaların keyfiliği” kuralsızlığının uygulanması
 5. “Suç ve cezaların şahsiliği” ilkesi yerine “suç ve cezaların grupsallığı” ilkesinin uygulanması ile hedeftekileri soy bağları veya sosyal çevreleri ile birlikte zincirleme olarak suçlama ve cezalandırma
 6. “Doğal yargıç / doğal mahkeme” yerine “özel atanmış yargıç / özel belirlenmiş özel yetkili mahkemeler” ile adil yargılamaların engellenmesi
 7. “Önce cezalandır, sonra durumu araştırır ve cezaya bahane olacak delilleri bulmaya çalışırsın” yöntemi ile yapılan keyfi ve sistematik cezalandırmalar
 8. İşlenen soykırımı gizlemek, ispatını zorlaştırmak veya faillerince inkarını kolaylaştırmak için ağırlıklı olarak doğrudan/fiili öldürmeler yerine dolaylı/endirekt öldürme yöntemlerinin kullanılması
 9. Hedef seçilenlerin hak arama yollarını tıkamak için hukuksuzluk ve ilkesizlik döngüsü yaratılması
 10. “Hukuk Önünde Eşit Koruma Sağlanması” İlkesine Aykırı Olarak Hedefe Konulanların Kendilerini Savunamamaları, Mahkûm Edilmeleri İçin Örgütlü Sahtekârlık, Delil Gizleme, Delil Karartma ve Sahte Delil Üretme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 11. Adil yargılanma haklarının planlı ve sistematik bir biçimde ihlal edilmesi
 12. Hedef seçilen mağdurları, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalar yanında sistematik kötü muamele, tehdit, kötü koşullarda tutma, eğitim, sağlık, spor, iletişim, yaşam hakları ve sosyal faaliyetlerinde yapılan bilinçli ve sistematik kısıtlamalar ve ayrımcı uygulamalar yoluyla itirafçı olmaya veya bühtan dolu ifadeler vermeye zorlama
 13. Hedef seçilenlerin hapis cezası infaz sürelerinde ayrımcılık: bilinçli bir şekilde uzun süre tutuklu kalmaya / bırakılmaya ve/veya hukuki haklarından vazgeçmeye zorlama
 14. Yanlı kararlar vermeleri için adli ve idari kurumların baskılanması
 15. Mahkemeler ve savcılıkların mağdurlar lehine verdikleri hak ihlali, beraat veya takipsizlik kararlarını yok sayma /tanımama
 16. Sistematik dezenformasyon, defemasyon ve kara propaganda ile “lekeleme”
 17. Fiili saldırı, suikast ve cinayetlerin himayesi ve/veya teşviki
 18. Yeni doğum yapmış veya yapacak olan kadınların hastane odalarında gözaltına alınmaları ve/veya tutuklanmaları
 19. Hamile annelere yaşatılan travmalarla, bebek ve/veya anne ölümlerine sebebiyet verme
 20. Çocukları hücreye atma
 21. Bebeklerin anne sütünden mahrum bırakılması
 22. Hapishanelerde anneleri ile birlikte kalmak / yaşamak zorunda bırakılan bebeklere ve çocuklara özel yatak, ilave yiyecek, oynayabilecekleri herhangi bir oyuncak, oyun alanı veya kreş imkânı verilmemesi
 23. Sistematik işkence ve kötü muameleler
 24. İntihara zorlama (mağdur yakınları dahil)
 25. Bilinçli sosyal ve psikolojik baskılar ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi suretiyle ölümlere sebep olma
 26. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı kadınlar
 27. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı çocuklar
 28. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı yaşlılar
 29. Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı engelliler
 30. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı kadınlar
 31. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı çocuklar
 32. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı yaşlılar
 33. Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümüne sebep olunan mağdur yakını veya soy bağlısı engelliler
 34. Suikastçılarla öldürtmeye çalışma
 35. Cezaevinde tutuklu bulunan mağdurların tedavilerini engelleyerek veya yaşam koşullarını yaşanmaz hale getirerek ölüme zorlama
 36. Her türlü sosyal güvenlik hizmet ve yardımlarından mahrum bırakma
 37. Her türlü ailevi destek ve toplumsal dayanışma yardımlarının engellenmesi
 38. Soy bağları ile birlikte kamuda işten atma / attırma, kamu kurumlarında işe atanma veya çalışmanın engellenmesi
 39. Soy bağları ile birlikte özel sektörde işten atma, attırma veya çalışmanın engellenmesi
 40. Meslek veya çalışma lisanslarının iptali
 41. Meslek edindirme kurslarından yararlandırmamak suretiyle yeni bir meslek edinmenin, iş kurmanın, yeni veya farklı bir işte çalışmanın engellenmesi
 42. KHK’lıların çocukları dahil staj yapma haklarının gaspı
 43. Devam eden eğitim burslarının kesilmesi ve geriye dönük geri ödeme talebi dayatması ile eğitim ve kendini geliştirme haklarının gaspı
 44. Mağdur yakınları dahil lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim haklarından yararlandırmamak suretiyle eğitim ve kendini geliştirme haklarının gaspı
 45. Özel yetenekli çocuk veya gençlerin yeteneklerini tespit ve seçme sınavlarında başarılı oldukları alanlarda kendilerini ve yeteneklerini geliştirme eğitimi alma haklarının KHK’lı yakını veya soy bağlısı oldukları gerekçesiyle gaspı
 46. KHK’lı aile çocuklarına devlet kurumlarınca sağlanan eğitim ve öğretime destek burslarının alımlarının / verilmesinin engellenmesi
 47. Özel eğitim kurumlarının eğitim ve öğretime destek burslarının alımlarının /verilmesinin engellenmesi
 48. Devlet kurumları destekli tüm bilimsel projelere öğrenci /stajyer araştırmacı olarak bile katılımın engellenmesi
 49. KHK’lı ailelerin çocuklarının oynadıkları spor takımlarından / kulüplerinden çıkarılması veya spor takımlarına alınmaması
 50. Geçmişte doğan mali hakların gaspı
 51. Emeklilik haklarının gaspı
 52. Bireysel birikimleri gasp
 53. Aile mirasının gaspı
 54. Maddi yardımların engellenmesi veya gaspı
 55. KHK’lılara iş bulmakta yardımcı / aracı olan kişi veya kurumların kriminalize/terörize edilmesi
 56. Doğum yardımını gasp
 57. Analık hakkı ödeneğinin gaspı
 58. Kısa çalışma ödeneği hakkının gaspı
 59. Koronavirüs (COVID 19) pandemi sürecinde getirilen “işçi çıkarma yasağı” kapsamı dışında bırakma
 60. Genel Sağlık Sigortasından (GSS) yararlandırmamak suretiyle ailelerin ölüm, kalıcı sağlık hasarlarına maruz kalma veya sağlıklı bir yaşam sürdürme konusundaki risklerinin artırılması
 61. Engelli aylığının engellenmesi veya gasp
 62. Engelli bakım aylığının gaspı veya engellenmesi
 63. Doğal afet yardımını gasp
 64. Refakatçi aylığını gasp
 65. Sosyal ve ekonomik destek haklarını gasp ile aç bırakma
 66. Ekonomik faaliyet ve kazanç için gereken belgelere erişimin engellenmesi
 67. Gayrimenkullerini sattırtmama
 68. Gayrimenkuller üzerindeki tasarruf haklarını gasp
 69. Menkullerini sattırtmama
 70. İşyeri açtırmama /dükkân ruhsatı verdirmeme
 71. Banka hesaplarına bloke koyma
 72. Banka hesabı açtırmama (evlilik bağı üzerinden eşler de dahil)
 73. Banka havalesi/EFT yaptırmama (eşler de dahil)
 74. Kredi kullandırtmama
 75. Borçlarını ödeme kolaylıklarından yararlandırtmama
 76. Kredi kartlarının iptali
 77. Alacak haklarını gasp
 78. POS cihazı verdirtmeme
 79. Vergi indirimini engelleme
 80. Sigorta hizmetini engelleme
 81. Mağdurların mülkiyet haklarını gasp ile onlardan kendi mülklerini kulanım kirası istemek ve/veya 3. Kişi ve kurumlardan olan alacaklarını tahsil ederken borçlarını ödememek
 82. Mağdurlar ve yakınlarının kimliklerini, kişiliklerini ve mevcudiyetlerini bireysel olarak yoklaştırma
 83. Mağdurlar ve yakınlarını sosyal olarak yoklaştırma
 84. İtibar suikastları
 85. Okul binalarına girişi yasaklayarak eğitim hakkını gasp
 86. KHK’lıların ihraç edildikleri kurumlara ve/veya herhangi bir kamu kurumuna girişlerinin yasaklanması
 87. Geçmişi silme / geçmişten yoklaştırma
 88. Bireyin geleceğini yok etme /yoklaştırma
 89. Vatandaşlıkta yoklaştırma (seçme ve seçilme hakkının gaspı)
 90. Yargıda yoklaştırma (savunma yapamaz, hak arayamaz, başvuru yapamaz hale getirme)
 91. Basın ve kamu teşkilatlarının baskılanması yoluyla bireysel ve kamusal bilgi edinme yollarının tıkanması
 92. Kamu kurumlarından bilgi alma hakkının gaspı
 93. Avukatlara görüşmelerin yasaklama, kısıtlama, tehdit, taciz veya tutuklamalar yolu ile engellenmesi suretiyle savunma veya savunmaya erişim haklarının ihlali
 94. Çalışılan kurumda /idarede yoklaştırma
 95. Tanıklıkta yoklaştırma
 96. Hiyerarşik itibarsızlaştırma
 97. Ulusal veya uluslararası olarak vatandaşlıktan yoklaştırma
 98. Zorla kaçırma ve kaybetme
 99. Muhalif sesleri susturmada “idari para cezaları”nın silah olarak kullanılması
 100. Toplumsal izolasyon yaratılarak yaşayan ölülere dönüştürme
 101. Aile fertlerini rehin tutma
 102. Seyahat hürriyetlerini tahdit
 103. Hürriyetleri keyfi ve sistematik olarak sınırlandırılması
 104. Özel sektör veya kamu konutlarından / meskenlerinden atma, attırma, kovma, kovdurma veya göçe zorlama
 105. Konut veya işyeri sahibi mağdurların kiracılarını kovma, tehdit ile oradan ayrılmaya, taşınmaya zorlama
 106. Barınabilecek yer / konut vermeme / verdirmeme
 107. Mağdurları halka açık kamu konaklama tesislerinden /konukevlerinden kovma / kovdurma
 108. Öldüklerinde gömülebilecekleri bir defin yeri, mezar yeri vermeme
 109. Mağdurlar ve yakınları aleyhine suç işlemeyi teşvik ve örgütleme
 110. Ulusal ve uluslararası alanda aleyhte linç örgütleme
 111. Sistematik hipokrasi ve istismar
 112. Araç kiralatmama
 113. Kan bağışını engelleme
 114. Dini inanç özgürlüklerinden veya vicdani değerlerde yoklaştırma
 115. Dini kültür ve ritüellerin yerine getirilmesinde yoklaştırma (hac)
 116. Dinsel ibadetlerde yoklaştırma (oruç)
 117. İnançsal mekanlarda yoklaştırma (camide)
 118. Sosyal /inançsal dayanışma mekanizmalarında yoklaştırma (sadaka, fitre, zekât)
 119. Sistematik işkence, taciz ve tecavüzler
 120. Dini /insani haklarda yoklaştırma (cenaze)
 121. Psikolojik öldürme (tedhiş, tecrit, tahkir, teşhir ve tahrik döngüsü)
 122. Tutuklu / hükümlü eşleri, çocukları ve ailelerine yapılan her türlü maddi yardımları terörize ederek engellemek suretiyle onları açlıktan ve bakımsızlıktan ölüme zorlamak
 123. Nesli kodlayarak soykırım
 124. Ölmüş kişilere karşı yapılan hukuksuz muamele, defemasyon, ihraçlar ve hak ihlalleri yoluyla hem kendilerine hem de aile fertlerine yönelik nesiller boyu insanlık suçu uygulamaları
 125. Aile kurmayı engelleme
 126. Aileleri yıkma (boşanmaya zorlama)
 127. Evlatların anne ve babalarını redde zorlanması suretiyle aile bütünlüklerinin parçalanması
 128. Anne ve babaların evlatlarını redde zorlamak suretiyle aile bütünlüklerinin parçalanması
 129. Soy bağları üzerinden mobbing uygulamaları
 130. Hısımlık bağları üzerinden mobbing uygulamaları
 131. Sosyal yapıdaki geleneksel “dayanışmacı komşuluk” ve “iş birlikçi toplum” kültürünün yok edilerek, yerlerin şüphe, ihbar, taciz ve linçe dayalı çatışmacı bir kültürün ikame edilmesi
 132. Çocukları ailelerden kopararak başka kişi veya kurumlara verme
 133. Evlatlıkları ailelerinden koparma
 134. Evlat edinmeyi engelleme
 135. Ailenin sosyal bağlarını koparma suretiyle taciz ve parçalama girişimi
 136. Eğitim haklarını gasp suretiyle aileleri taciz ve parçalama girişimi
 137. Ailelerin yapısal işlevselliğini yok etme
 138. Sistematik fişlemelerle oluşturulan sistematik soykırım infaz listeleri ile yapılan sistematik infazlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir