Cumartesi, Kasım 25, 2023
GÜNDEMHABERLERHUKUKİNSAN HAKLARI

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda Yayınlanan KHK’lıların Uğradığı Hak İhlali Sayısı 137’ye Yükseldi

20 TEMMUZ 2016 SONRASI TÜRKİYE’DE KURULAN OHAL/KHK REJİMİNDE SİYASİ HEDEF SEÇİLENLERE KARŞI İŞLENEN 137 “İNSANLIĞA KARŞI SUÇ” YÖNTEM VE UYGULAMALARI LİSTESİ YAYINLANDI.

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda; “AKP sosyal-soykırım rejiminin insanlık suçları sayısı 137’ye yükseldi. 137. olarak ilave edilen madde ise “Ailelerinin KHK’lı olmasından dolayı başarılı genç sporcuların takımlarından atılması” ifadeleri kullanıldı.

OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda Yayınlanan Liste Şu Şekilde;

1) Kimlerin hain/suçlu/terörist kimlerin kahraman/güvenilir/masum ilan edileceğinde “keyfilik”, “seçmecilik” ve “ayırımcılık”

2) Adli veya idari yargılamalarda “masumiyet karinesi” yerine “suçluluk karinesi”, “şüpheden sanıklar yararlanır” ilkesi yerine “sanıklar, masumiyetlerini /suçsuzluklarını ispat edinceye kadar teröristtir (!)” Kuralının işletilmesi

3) Sanıklar hakkında suç şüphesinin varlığı suçluluklarının delili olarak yeterlidir, “ayrıca delillendirilmesi gerekmez” orta çağ engizisyon yargılamaları anlayışının adli veya idari mahkeme kararlarında esas kabul edilmesi

4) “Suçların ve cezaların kanuniliği” ile “kanunların geriye yürümezliği” ilkeleri yerine “suçların ve cezaların keyfiliği” kuralsızlığının uygulanması

5)  “Suç ve cezaların şahsiliği” ilkesi yerine “suç ve cezaların grupsallığı” ilkesinin uygulanması ile hedeftekileri soy bağları veya sosyal çevreleri ile birlikte zincirleme olarak suçlama ve cezalandırma

6) “Doğal yargıç / doğal mahkeme” yerine “özel atanmış yargıç / özel belirlenmiş özel yetkili mahkemeler” ile adil yargılamaların engellenmesi

7) “Önce cezalandır, sonra durumu araştırır ve cezaya bahane olacak delilleri bulmaya çalışırsın” yöntemi ile yapılan keyfi ve sistematik cezalandırmalar

8) İşlenen soykırımı gizlemek, ispatını zorlaştırmak veya faillerince inkarını kolaylaştırmak için ağırlıklı olarak doğrudan/fiili öldürmeler yerine dolaylı/endirekt öldürme yöntemlerinin kullanılması

9)Hedef seçilenlerin hak arama yollarını tıkamak için hukuksuzluk ve ilkesizlik döngüsü yaratılması

10) Hedefe konulanların kendilerini savunamamaları, mahkûm edilmeleri için örgütlü sahtekârlık, delil gizleme, delil karartma ve sahte delil üretme faaliyetlerinin yürütülmesi

11) Adil yargılanma haklarının planlı ve sistematik bir biçimde ihlal edilmesi

12) Hedef seçilen mağdurları, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalar yanında sistematik kötü muamele, tehdit, kötü koşullarda tutma, eğitim, sağlık, spor, iletişim, yaşam hakları ve sosyal faaliyetlerinde yapılan bilinçli ve sistematik kısıtlamalar ve ayrımcı uygulamalar yoluyla itirafçı olmaya veya bühtan dolu ifadeler vermeye zorlama

13)  Hedef seçilenlerin hapis cezası infaz sürelerinde ayrımcılık: bilinçli bir şekilde uzun süre tutuklu kalmaya / bırakılmaya ve/veya hukuki haklarından vazgeçmeye zorlama

14)  Yanlı kararlar vermeleri için adli ve idari kurumların baskılanması

15)  Mahkemeler ve savcılıkların mağdurlar lehine verdikleri hak ihlali, beraat veya takipsizlik kararlarını yok sayma /tanımama

16) Sistematik dezenformasyon, defemasyon ve kara propaganda ile “lekeleme”

17)        Fiili saldırı, suikast ve cinayetlerin himayesi ve/veya teşviki

18)        Yeni doğum yapmış veya yapacak olan kadınların hastane odalarında gözaltına alınmaları ve/veya tutuklanmaları

19)        Hamile annelere yaşatılan travmalarla, bebek ve/veya anne ölümlerine sebebiyet verme

20)        Çocukları hücreye atma

21)        Bebeklerin anne sütünden mahrum bırakılması

22)        Hapishanelerde anneleri ile birlikte kalmak / yaşamak zorunda bırakılan bebeklere ve çocuklara özel yatak, ilave yiyecek, oynayabilecekleri herhangi bir oyuncak, oyun alanı veya kreş imkânı verilmemesi

23)        Sistematik işkence ve kötü muameleler

24)        İntihara zorlama (mağdur yakınları dahil)

25)        Bilinçli sosyal ve psikolojik baskılar ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi suretiyle ölümlere sebep olma

26)        Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını kadınlar

27)        Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını çocuklar

28)        Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını yaşlılar

29)        Psikolojik ve sosyal baskılar sonucu gelişen hastalık veya intiharlarla ölümlerine sebep olunan mağdur yakını engelliler

30)        Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine sebep olunan mağdur yakını kadınlar

31)        Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine sebep olunan mağdur yakını çocuklar

32)        Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümlerine sebep olunan mağdur yakını yaşlılar

33)        Hastalık tedavilerinin geciktirilmesi veya engellemesi sonucu ölümüne sebep olunan mağdur yakını engelliler

34)        Suikastçılarla öldürtmeye çalışma

35)        Cezaevinde tutuklu bulunan mağdurların tedavilerini engelleyerek veya yaşam koşullarını yaşanmaz hale getirerek ölüme zorlama

36)        Her türlü sosyal güvenlik hizmet ve yardımlarından mahrum bırakma

37)        Her türlü ailevi destek ve toplumsal dayanışma yardımlarının engellenmesi

38)        Soy Bağları ile Birlikte Kamuda İşten Atma / Attırma, Kamu Kurumlarında işe Atanma veya Çalışmanın Engellenmesi

39)        Soy bağları ile birlikte özel sektörde işten atma, attırma veya çalışmanın engellenmesi

40)        Meslek veya çalışma lisanslarının iptali

41)        Meslek edindirme kurslarından yararlandırmamak suretiyle yeni bir meslek edinmenin, iş kurmanın, yeni veya farklı bir işte çalışmanın engellenmesi

42)        KHK’lıların Çocukları Dahil Staj Yapma Haklarının Gaspı

43)        Devam eden eğitim burslarının kesilmesi ve geriye dönük geri ödeme talebi dayatması

44)        Mağdur Yakınları Dahil Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Haklarından Yararlandırmamak Suretiyle Eğitim Haklarının Gaspı

45)        KHK’lı aile çocuklarına devlet kurumlarınca sağlanan eğitim ve öğretime destek burslarının alımlarının / verilmesinin engellenmesi

46)        Özel eğitim kurumlarının eğitim ve öğretime destek burslarının alımlarının /verilmesinin engellenmesi

47)        Devlet kurumları destekli tüm bilimsel projelere öğrenci /stajyer araştırmacı olarak bile katılımın engellenmesi

48)        KHK’lı Ailelerin Çocuklarının Oynadıkları Spor Takımlarından/Kulüplerinden Çıkarılması veya Spor Takımlarına Alınmaması

49)        Geçmişte doğan mali hakların gaspı

50)        Emeklilik haklarının gaspı

51)        Bireysel birikimleri gasp

52)        Aile mirasının gaspı

53)        Maddi yardımların engellenmesi veya gaspı

54)        KHK’lılara iş bulmakta yardımcı / aracı olan kişi veya kurumların kriminalize/terörize edilmesi

55)        Doğum yardımını gasp

56)        Analık hakkı ödeneğinin gaspı

57)        Kısa çalışma ödeneği hakkının gaspı

58)        Koronavirüs (COVID 19) pandemi sürecinde getirilen “işçi çıkarma yasağı” kapsamı dışında bırakma

59)        Genel sağlık sigortasından yararlandırmamak suretiyle ailelerin ölüm ve kalıcı sağlık hasarları yaşama risklerinin artırılması

60)        Engelli aylığının engellenmesi veya gasp

61)        Engelli bakım aylığının gaspı veya engellenmesi

62)        Doğal afet yardımını gasp

63)        Refakatçi aylığını gasp

64)        Sosyal ve ekonomik destek haklarını gasp ile aç bırakma

65)        Ekonomik faaliyet ve kazanç için gereken belgelere erişimin engellenmesi

66)        Gayrimenkullerini sattırtmama

67)        Gayrimenkuller üzerindeki tasarruf haklarını gasp

68)        Menkullerini sattırtmama

69)        İşyeri açtırmama /dükkân ruhsatı verdirmeme

70)        Banka hesaplarına bloke koyma

71)        Banka hesabı açtırmama (evlilik bağı üzerinden eşler de dahil)

72)        Banka havalesi/EFT yaptırmama (eşler de dahil)

73)        Kredi kullandırtmama

74)        Borçlarını ödeme kolaylıklarından yararlandırtmama

75)        Kredi kartlarının iptali

76)        Alacak haklarını gasp

77)        POS cihazı verdirtmeme

78)        Vergi indirimini engelleme

79)        Sigorta hizmetini engelleme

80)        Mağdurların mülkiyet haklarını gasp ile onlardan kendi mülklerini kulanım kirası istemek ve/veya 3. Kişi ve kurumlardan olan alacaklarını tahsil ederken borçlarını ödememek

81)        Mağdurlar ve yakınlarının kimliklerini, kişiliklerini ve mevcudiyetlerini bireysel olarak yoklaştırma

82)        Mağdurlar ve yakınlarını sosyal olarak yoklaştırma

83)        İtibar suikastları

84)        Okul binalarına girişi yasaklayarak eğitim hakkını gasp

85)        KHK’lıların ihraç edildikleri kurumlara ve/veya herhangi bir kamu kurumuna girişlerinin yasaklanması

86)        Geçmişi silme / geçmişten yoklaştırma

87)        Bireyin geleceğini yok etme /yoklaştırma

88)        Vatandaşlıkta yoklaştırma (seçme ve seçilme hakkının gaspı)

89)        Yargıda yoklaştırma (savunma yapamaz, hak arayamaz, başvuru yapamaz hale getirme)

90)        Basın ve kamu teşkilatlarının baskılanması yoluyla bireysel ve kamusal bilgi edinme yollarının tıkanması

91)        Kamu kurumlarından bilgi alma hakkının gaspı

92)        Avukatlara görüşmelerin yasaklama, kısıtlama, tehdit, taciz veya tutuklamalar yolu ile engellenmesi suretiyle savunma veya savunmaya erişim haklarının ihlali

93)        Çalışılan kurumda /idarede yoklaştırma

94)        Tanıklıkta yoklaştırma

95)        Hiyerarşik itibarsızlaştırma

96)        Ulusal veya uluslararası olarak vatandaşlıktan yoklaştırma

97)        Zorla kaçırma ve kaybetme

98)        Muhalif sesleri susturmada “idari para cezaları”nın silah olarak kullanılması

99)        Toplumsal izolasyon yaratılarak yaşayan ölülere dönüştürme

100)      Aile fertlerini rehin tutma

101)      Seyahat hürriyetlerini tahdit

102)      Hürriyetleri keyfi ve sistematik olarak sınırlandırılması

103)      Özel sektör veya kamu konutlarından / meskenlerinden atma, attırma, kovma, kovdurma veya göçe zorlama

104)      Konut veya işyeri sahibi mağdurların kiracılarını kovma, tehdit ile oradan ayrılmaya, taşınmaya zorlama

105)      Barınabilecek yer / konut vermeme / verdirmeme

106)      Mağdurları halka açık kamu konaklama tesislerinden /konukevlerinden kovma / kovdurma

107)      Öldüklerinde gömülebilecekleri bir defin yeri, mezar yeri vermeme

108)      Mağdurlar ve yakınları aleyhine suç işlemeyi teşvik ve örgütleme

109)      Ulusal ve uluslararası alanda aleyhte linç örgütleme

110)      Sistematik hipokrasi ve istismar

111)      Araç kiralatmama

112)      Kan bağışını engelleme

113)      Dini inanç özgürlüklerinden veya vicdani değerlerde yoklaştırma

114)      Dini kültür ve ritüellerin yerine getirilmesinde yoklaştırma (hac)

115)      Dinsel ibadetlerde yoklaştırma (oruç)

116)      İnançsal mekanlarda yoklaştırma (camide)

117)      Sosyal /inançsal dayanışma mekanizmalarında yoklaştırma (sadaka, fitre, zekât)

118)      Sistematik işkence, taciz ve tecavüzler

119)      Dini /insani haklarda yoklaştırma (cenaze)

120)      Psikolojik öldürme (tedhiş, tecrit, tahkir, teşhir ve tahrik döngüsü)

121)      Tutuklu / hükümlü eşleri, çocukları ve ailelerine yapılan her türlü maddi yardımları terörize ederek engellemek suretiyle onları açlıktan ve bakımsızlıktan ölüme zorlamak

122)      Nesli kodlayarak soykırım

123)      Ölmüş kişilere karşı yapılan hukuksuz muamele, defemasyon, ihraçlar ve hak ihlalleri yoluyla hem kendilerine hem de aile fertlerine yönelik nesiller boyu insanlık suçu uygulamaları

124)      Aile kurmayı engelleme

125)      Aileleri yıkma (boşanmaya zorlama)

126)      Evlatların anne ve babalarını redde zorlanması suretiyle aile bütünlüklerinin parçalanması

127)      Anne ve babaların evlatlarını redde zorlamak suretiyle aile bütünlüklerinin parçalanması

128)      Soy bağları üzerinden mobbing uygulamaları

129)      Hısımlık bağları üzerinden mobbing uygulamaları

130)      Sosyal yapıdaki geleneksel “dayanışmacı komşuluk” ve “iş birlikçi toplum” kültürünün yok edilerek, yerlerin şüphe, ihbar, taciz ve linçe dayalı çatışmacı bir kültürün ikame edilmesi

131)      Çocukları ailelerden kopararak başka kişi veya kurumlara verme

132)      Evlatlıkları ailelerinden koparma

133)      Evlat edinmeyi engelleme

134)      Ailenin sosyal bağlarını koparma suretiyle taciz ve parçalama girişimi

135)      Eğitim haklarını gasp suretiyle aileleri taciz ve parçalama girişimi

136)      Ailelerin yapısal işlevselliğini yok etme

137)      Sistematik fişlemelerle oluşturulan sistematik soykırım infaz listeleri ile yapılan sistematik infazlar

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir