Perşembe, Şubat 22, 2024
GÜNDEMHABERLERHUKUKİNSAN HAKLARI

KHK’lı Platformları Birliği: OHAL Komisyonu Hükümsüzdür

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen 20 Temmuz sivil darbesi ile 152 bin kamu emekçisi yayınlanan KHK’larla peyderpey ihraç edildi. Gazeteler, dergiler, dernekler, özel kurumlar kapatıldı. Özel kurumlarda çalışan, 21 bin çalışanın lisansı iptal edildi. Güvenlik soruşturmaları bahane edilerek on binlerce işçi emekçi işinden atıldı. Bu saldırı dalgasına karşı hakkını aramak isteyen emekçiler mahkemelerin yolunu tuttu. Ancak mahkeme yolu da bizzat siyasal iktidar tarafından kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’in de isteği üzerine iç hukukta yeri olmayan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL İnceleme Komisyonu) kuruldu.

Komisyon; varlığı, kurulma nedeni, kurulma biçimi, çalışma tarzı ve aldığı kararlar bakımından hukuksuzdur. OHAL İnceleme Komisyonu hangi esaslara, hukuka veya neye göre kararlar aldığı, değerlendirme kriterleri belli olmayan, şeffaflıktan uzak bir siyasi konjonktür çizgisinde kararlar aldı ve de almaya devam etmektedir. Yasalara uygun olmadan kurulan bu komisyonun yasalara uygun olmayan kriterlerle vermiş olduğu kararlar da hukuksuz ve evrensel hukuka göre hükümsüzdür. Kurulduğu günden beri tek amacı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) rejimine hizmet etmektir. OHAL İnceleme Komisyonu  siyasal iktidarın istediği kişilerden oluşmakta, yine siyasal iktidarın istek ve taleplerine göre kararlar almaktadır. Mağdur edilenleri oyalamaktan başka bir amacı yoktur. OHAL İnceleme  Komisyonu yargının yerine hukuksuzca konup, yargıdan üstün görülür hale geldi. Amaç emekçilerin iç hukuk yolunu uzatmak ve AİHM’e gitmelerinin yolunu geciktirmek veya kapatmaktır. Ülkede yargıya güvenin yok denecek kadar az olduğu bir dönemde tamamen iktidarın maşası olan OHAL İnceleme Komisyonuna güvenmek ve oradan mağdur edilenler yararına olumlu kararlar beklemek ise hayalciliktir.

OHAL İnceleme Komisyonu biz ihraç mağdur veya kamu emekçileri açısından hukuksuzdur ve aldığı kararlar bizim için hükümsüzdür. Adeta Oyalama Komisyonu işlevi gören OHAL İnceleme Komisyonu‘nun görev süresi yine uzatıldı. Bu güne kadar aldığı kararları şaibeli olan ve siyasi iktidara sınırsız hizmet eden böyle bir kurumun görev süresinin uzatılması devletin keyfiliğin ve hukuksuzluğun devam edeceğinin beyanıdır.

İki yıl önce kalan dosyaların çok zor dosyalar olduğu doğrudan OHAL Komisyonu tarafından belirtilmiştir. Zor olmalarının nedeni ise hakkında delil olmaması, irtibat iltisak gibi hukuksuz kavramlarla bile bağ kurulamaması olarak açıklanmış ve bu dosyalarda kurum kanaatinin belirleyici olduğu belirtilmiştir. Haksız-hukuksuz, savunma hakkı tanınmadan ve masumiyet karinesi hiçe sayılarak yasada bile suç olmayan fillerden kaynaklı irtibat iltisak, milli güvenliği tehdit gibi gerekçelerle işlerinden edilen kamu emekçileri hem yargıya hem de bu komisyonun verdiği kararlara güvenmemekte ve KHK rejiminin bizzat bu kurumlar eliyle sürdürüldüğünün farkındadır.

Vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dediği gibi;

“2 yılda bitecek” dendi, 5. yıl doldu, süresinin dolmasına 1 gün kala 6. yıl için 1 yıl daha uzatıldı. %97 ret verme oranıyla geriye kalan 6080 kişi kararını bekliyor! Hukuksuz kararları onama komisyonu uzatılma yerine derhal kapatılsın!

Kuruluşundan çalışma tarzına, aldığı kararlardan varlık nedeni kadar, her açıdan hukuksuz olan  OHAL İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin uzatılması bir yana,

1. OHAL komisyonu lağvedilmeli ve tüm kararları yok sayılmalıdır.  

2. Tüm OHAL/KHK mağdurları için iade-i itibar yapılmalı ve resmi olarak özür  dilenmelidir.  

3. Tüm KHK’lılar ivedilikle “kayıtsız ve şartsız” mesleğe iade edilmelidir. 

4. KHK’lıların maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmelidir.  

5. KHK’lıların kanuna uygun şekilde kurum içi soruşturmaları yapılmalı ve gerekli  olması halinde bağımsız ve tarafsız adil mahkemelerde yargılanmalıdır. 

6. Pasaportları iade edilmeli ve yurtdışı çıkış yasakları kaldırılmalıdır. 

7. Siyasi gerekçelerle eğitim hakları elinden alınan, cezaevinde olduğu için eğitimine  devam etmesi engellenen öğrencilerin kayıplarının telafi edilmelidir.  

8. Tüm KHK’ların iptali ile görevine dönen kamu çalışanlarına, ihraç sonrasında  taşınmak zorunda kaldığı şehir göz önünde bulundurularak görev yeri tercih hakkı  sunulmalıdır. 

9. KHK’lar sonrasında yaşanan insan hakları ihlallerine ve travmalara bağlı olarak  hastalık, intihar, işkence gibi nedenlere bağlı olarak yaşamını yitiren KHK’lıların  hakkedilmiş maaş, emeklilik, yıpranma payı, tazminat vb., tüm hakları ailelerine  tazmin edilmelidir.  

Ülke, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda keyfi ve hukuksuz bir şekilde tek adam  rejimi ile yönetilmekte; geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz; haklarımız, özgürlüklerimiz ve  insanlık adına tüm değerlerimiz bu tek adamların iki dudağı arasına sıkıştırılan KHK/Kayyum  sistemine karşı emeğin korunmasında, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde biz de varız  ve tarafız.  

KHK’lı Platformları Birliği; yukarıda belirtilen taleplerin karşılanmasının yanı sıra, özgür ve  demokratik bir hukuk devletinin inşasında her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazır  olduğunu beyan eder.

                                                                       KHK’lı Platformları Birliği 

                                                                            (@Turkiye_KHK)

                                                                             24/01/2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir