Pazar, Mart 3, 2024
AÇIK GÖRÜŞ

MGK Rejimine Bir Hukuk Freni Daha

15-20 Temmuz OHAL sürecinde hukuku savunma ve koruma misyonunu yerine getirme hususunda maalesef iyi bir imtihan veremeyen AYM’nin bu durumu nihayet aşmaya başladığını gösteren örneklerin giderek arttığı görülüyor.

20 Temmuz sonrasında KHK olarak çıkarılıp yasalaştırılan 6755 sayılı kanunun, millî güvenlik için tehdit olduğu tesbit edilen oluşumlarla ilişkili medya kuruluşlarının, ilgili bakanın onayı ile kapatılıp malvarlıklarının Hazineye devrini öngören maddesini iptal kararı bunlardan biriydi. “KHK ile medya kapatılamaz” diye özetlenebilecek olan karar, OHAL’in artık sona erdiği ve geride kaldığı, olağan dönemde OHAL mantığı ve KHK’ları ile hareket edilemeyeceği mesajı veriyordu.

Yine aynı kararda “İçinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmeleri mümkün olan aidiyet, irtibat, iltisak kavramlarının hukukî niteliği ve objektif anlamı ancak yargı içtihatlarıyla belirlenebilir” denilmesi, bu kavramların tanım ve yorumunda inisiyatifi yargıya tahsis eden diğer bir önemli mesajdı.

AYM’nin, OHAL ve KHK uzantısı bir kanundaki “üyelik ve mensubiyet” ifadelerini iptal ederken, MGK tarafından millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, grup ve oluşumlarla ilgili olarak, kişilerin bunlara üye olup olmadıklarına sadece yargının karar verebileceğine hükmeden kararı, bu yönde atılmış ikinci bir adım oldu.

Üçüncü adımın mesajı ise daha netti:

“İstişarî nitelikte bir danışma organı olan MGK’nın icraî karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanınca ayrı bir kararla benimsenmemiş MGK kararlarına hukukî sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendiliğinden icra edilemeyeceği açıktır. Kararları tavsiye niteliğinde olan MGK, kişilerin devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar veremez.”

AYM 6755 sayılı OHAL kanununun MGK’yı yetkili kılan ibarelerini bu gerekçeyle iptal ederek, MGK rejimine bir fren daha koydu.

İrtibat ve iltisakın somut bilgi ve belgelerle ortaya konulması, aksi halde dayanaksız işlemin iptali gerektiği yönündeki yeni bir idare mahkemesi kararı, AYM’nin yaklaşımının bidayet mahkemelerine de mal olmaya başladığını gösteriyor. Dileğimiz, bu sürecin aynı yönde daha da hızlanarak devam etmesi…

HABERİN KAYNAĞINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir