Cumartesi, Nisan 13, 2024
GÜNDEMHABERLER

Yeşil Sol Parti Eş Sözcülerinden Basın Açıklaması: Plastik Atıklar, Kasıtlı Çıkan Yangınlar Doğayı ve Canlı Yaşamını Tehdit Etmektedir


Türkiye’nin Avrupa’dan ithal ettiği plastik atıklar doğayı ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. Plastik atıkların yol açtığı tahribat aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Başta Çin olmak üzere, Uzakdoğu ülkelerinin plastik atık ithalatını durdurmasıyla birlikte yönelim Türkiye’ye olmuş, Türkiye bu atıkların pazarı haline getirilmiştir. Son 16 yılda Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atık miktarı 196 kat artmıştır. Getirilen plastik atıkların hepsi geri dönüştürülebilir nitelikte olmadığı için kalan atıklar işletmeler tarafından yakın çevreye dökme, toprağa gömme, açıkta yakma veya dere kenarlarına bırakma yoluyla “bertaraf edilmekte”, sonuçta çevre kirletilmekte ve ekosistem tehdit edilmektedir.
Geri dönüştürülemeyen plastik atık ve çöpleri bertaraf etme yolu olarak sıklıkla yakma işlemine başvurulduğu gözlenmektedir. Son yıllarda atık depolama tesislerinde çıkan yangınların sayısındaki artış dikkat çekicidir. 2020 yılında 65 geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmışken, 2021 yılının sadece ilk 6 ayında 69 tesis yanmıştır. Son 5 yılda ise toplam 188 tesiste yangın çıkmıştır. Hatta, bu tesislerin bazıları bir yılda 3-4 defa yanmıştır. Plastik çöplerin yanmasıyla ortaya çıkan zararlı gazlar atmosfere salınarak havayı kirletmekte, yağmurla birlikte ise yere inerek toprak ve suyu zehirlemektedir. Bu durum tarımsal ürünler için tehdit oluşturmakta, doğadaki tüm canlıların ve halkın sağlığını tehlikeye atmaktadır.
Genellikle deniz yoluyla Avrupa’dan getirilen atıklar ile ülkemiz atık çöplüğüne dönüştürülmüş, bu felaketten başta önemli bir tarım bölgesi olan Adana olmak üzere birçok şehrimiz olumsuz etkilenmiştir. Biz ekolojistlerin, yerel inisiyatiflerin ve bilim insanlarının çabaları sonucu, Ticaret Bakanlığı düzenleme yapmak zorunda kalmış, “etilen polimer esaslı plastik çöplerin ithalatı” kısmi olarak durdurulmuştur. Getirilen sınırlama ve kısmi yasak 2 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yetersiz yasağın bile kaldırılması için işletme sahiplerinin yoğun biçimde lobi yaptığı bilinmektedir.
Yeşil Sol Parti olarak kimyasal, nükleer vb. her türlü atığın ülkemize girmesinin engellenmesi gerektiğini düşünüyor ve siyasal iktidarı bu konuda uyarıyoruz. Ülkemiz içinde üretilen zararlı atıkların kontrol ve imhasının uluslararası standartlara uygun olarak, doğa ve insan için tehlike oluşturmayacak biçimde yapılabilmesi amacıyla gerekli mevzuatın oluşturulması çağrısını yapıyoruz.
Türkiye’nin atık çöplüğü olmasına izin vermeyeceğiz. Her düzeyde ekolojik tahribatı önlemek ve canlı yaşamını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. 14.07.2021
Ayşe Erdem – İbrahim Akın
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir