Cumartesi, Aralık 9, 2023
AÇIK GÖRÜŞ

Osmanlı da Siyaseten Katl

Halil Köken

 Sağ olsun evliya padişahlarımız! Hatta yedi evliya gücünde olan padişahlarımız bize insanın yeri geldiğinde, makamını sağlamlaştırmak için ya da koltuğunu devretmemek için insanların ne kadar canavarlaşacağını göstermişlerdir.

Şehzade Mustafa’nın oğlunu boğduran Kanuni bunun yanlış olduğunu biliyordu. Ama menfaatleri öyle gerektiriyordu.  Oğlunun gözlerini önce mil çektirip daha sonra onu öldüren 1. Murat şüphesiz ki bunun vahşet olduğunu biliyordu.

Derler ki kedi yavrularını yiyeceği zaman onları fare olarak görürmüş hesabı padişahlar da oğlunun ölüm emrini verirken onu terörist olarak görüyordu herhalde. Kuvvetli insanların yaptığı hata ve yanlışları hoş gören onu savunan bir toplumda yaşıyoruz. Yani padişah kazandı o halde bizde ondan olalım. Yani “Kral öldü, yaşasın yeni kral” anlayışı egemendir. Bunu yapanları fetva ile yapması eğer fetva aldıysa durumu değiştirmez. Çünkü en yüce fetva makamı kişinin vicdanıdır. Kişinin menfaatleri bahis konusu olduğunda vicdan sırra kadem basar.

Efendim gelecekte şöyle olabilir, böyle olabilir gibi gerekçelendirmeler geçersizdir. Zira gelecekte olması muhtemel olaylar bahane edilerek insan hayatına kast edilemez. Onun için idam cezası hala dünya da tartışılmaktadır.

Anasından emdiği süt burnundan gelmek diye bir deyim vardır. Bu deyim 3. Mehmet tahta geçtiği zaman kardeşlerini boğdururken daha biraz önce anasını emen bebeklerde gerçek olduğu, ağızlarından süt geldiği anlatılır.

Efendim tarihsel olaylar değerlendirilirken olayın şartları göz önüne alınır. Evet, doğru ancak bu altın kural burada işlemez. Daha doğrusu bu kural burada işletilemez. Siz çeşitli varsayımlarla bir insan öldüremezsiniz.

İnsanı öldürmek insanlığı öldürmektir, anlayışına sahip olduğu iddia eden bir toplumun bu cinayetleri savunması ilginçtir.

4. Murat’ın hem Revan ve hem de Bağdat seferlerinde İstanbul’a 2 haberci gönderildiğini, birinin sadrazama zafer tebliğ namesi, diğerinin Bostancıbaşına sıradaki şehzadenin öldürülmesiyle ilgili emir taşıdığının bilinmesi yeterlidir.

Her padişah değişikliğinde önceki padişahlarının cariyelerinin Topkapı sarayının bulunduğu saray burnundan denize atıldığını belirtmiş olalım. Gerekçe de evlere şenlik. Bu cariyelerden bir ya da bir kaçının hamile olması ihtimalidir. Amaç saltanat defterine yeni kayıtlarının olmaması.

**Bu makale yazarın görüşlerini yansıtır. Özgür Platform’un yayın politikası ve editoryal bakış açısı ile her zaman uyumlu olmak zorunda değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir