Cumartesi, Kasım 25, 2023
HABERLERHUKUKİNSAN HAKLARI

Ayşe Sarısu Pehlivan, Yargıçlar Sendikası’na Yeniden Başkan Seçildi

3.olağan Genel Kurulunu gerçekleştirilen Yargıçlar Sendikası’na Ayşe Sarısu Pehlivan tekrar başkan seçildi.

Yargıçlar Sendikası’nın gerçekleşen 3. olağan Genel Kurulu’nda görevden uzaklaştırılan Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan yeniden başkanlığa seçildi.

Ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’le ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan, görevinden uzaklaştırılmıştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Yargıçlar Sendikası 3.olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen Genel Kurul’un ardından şu sonuç açıklandı:

“Yirminci yüzyılda demokrasi, özgürlükler, insan hakları alanlarında çok önemli gelişmeler olmasına karşın, yirmi birinci yüzyılda bu alanlarda dünyada ve ülkemizde büyük sorunların yaşanmakta olduğuna tanıklık etmekteyiz. Demokratik sayılan yönetimlerde otoriterleşme eğilimleri görülmekte; demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığının temelini oluşturan kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran ya da zayıflatan düzenlemeler ve uygulamalar kendini göstermektedir. Ülkemizde yapılan Anayasa değişiklikleri ile bu yönde adımlar atılmış, yasal düzenlemeler ile bu hususlar pekiştirilmiştir. Uygulamada yaşananlar da bu durumu daha görünür hale getirmiştir. Bu bağlamda yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi büyük yara almış, hukuk devleti ilkesi zedelenmiş, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel hak ve özgürlükler bakımından güvence olmaktan çıkartılmıştır. Hak ihlalleri, şimdiye kadar olmadığı düzeyde artmıştır. Yargı yönetimi ve zaman zaman verdiği kararlarla, yürütme erki için bir çeşit “aktivist yargı” görünümüne büründürülmüştür. Bunun sonucu olarak toplumun yargıya olan güveni ve adalet beklentisi azalmıştır.

Diğer yandan, salgın hastalık (Corona) tüm dünya ile birlikte ülkemiz insanının sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu koşullar altında, 12-13 Eylül 2020 tarihinde, Ankara’da, başarıyla gerçekleştirdiğimiz sendikamızın 3. Olağan Kongresi ile yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerimiz belirlenmiştir.

Yargıçlar Sendikası Başkanlığı’na bir önceki dönem başkanı olan Karşıyaka Yargıcı Ayşe Sarısu Pehlivan, Yargıçlar Sendikası Başkan Yardımcılıkları’na İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Yargıcı Mehmet Öner (Örgütlenme, eğitim ve bilgilendirme, Hukuksal işlerden sorumlu) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Taner Temur (Basın yayın ve sosyal işlerden sorumlu), Yargıçlar Sendikası Saymanlığı’na İstanbul Anadolu Adliyesi Yargıcı Selçuk Kaya ve Yargıçlar Sendikası Genel Sekreterliği’ne İstanbul Anadolu Adliyesi Yargıcı Enver Kumbasar seçilmiş olup, görevlerine başlamışlardır.

Yargıçlar Sendikası Tüzüğü’nün 3. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda bundan önce olduğu gibi yeni yönetim döneminde de sendikamız; T.C. Anayasası’nın 2.maddesinde düzenlenen ve cumhuriyetin nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti ilkesinin ve hukukun üstünlüğünün korunarak geliştirilmesi; bu bağlamda devletin üniter, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliğine sahip çıkılması; yine T.C. Anayasası’nın 9. ve 138. maddeleri ile hüküm altına alınan yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve tarafsızlığının sağlanması; T.C. Anayasası’nın 36. maddesinde yer alan hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, her düzeyde ve herkes için güvenceye kavuşturulması; adil yargılanma koşulları ile doğal yargıç ilkesinin tam olarak sağlanması ve uygulamanın da bu yönde oluşması; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ile toplum ve iş barışının sağlanması; insan hak ve özgürlüklerinden yararlanılması için her türlü ortamın yaratılması için faaliyetlerini büyük bir kararlılıkla sürdürecektir.

Bütün bu çalışmalarımızı, kendi demokratik yapımızdan aldığımız güçle birlikte, diğer demokratik kitle örgütleriyle tam bir dayanışma içinde sürdürme azim ve kararlılığında olduğumuzu, kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir